‘De moslimleider is verplicht om de Mensen van het Verdrag (de niet-moslims) te beschermen en te verdedigen tegen iedereen die hen kwaad wil doen.
  Het is zijn plicht om degenen onder hen die door de vijand gevangen zijn genomen, vrij te kopen.

  Hij dient iedereen die hen schade wil berokkenen tegen te houden, zolang zij zich niet in het land van de vijand bevinden.
  Deze verplichting geldt wanneer zij zich in onze landen bevinden, zelfs als zij afgezonderd zijn van de moslims.’

  Imam as-Soeyoetie ar-Roehaybaanie al-Hanbalie
  (overleden in het jaar 1243 van de islamitische jaartelling)

  Bron: Mataalib Oelin Noehaa fie Sharh Ghaayat al-Moentahaa, 2/602

  © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl