‘De Khawaaridj in de tijd van ‘Alie ibn Abie Taalib waren ijverige aanbidders.
  Maar zij geloofden dat zij meer kennis hadden dan ‘Alie ibn Abie Taalib.
  Dit is een gevaarlijke ziekte.’

  Imam Ibn al-Djawzie
  (overleden in het jaar 597 van de islamitische jaartelling)

  Bron: Talbies Iblies: blz. 553

  © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

  * De Khawaaridj zijn een extremistische groepering die de moslims ongelovig verklaart en hun bloed vergiet