Disclaimer

De laatste tijd hebben zich enorme rampspoeden voorgedaan. Het gedachtegoed van de dwalende Khawaaridj groepering (sekte die bekend staat om het doden van onschuldigen en het verketteren van anderen) is opgeleefd. Vele jongeren hebben misvattingen over kwesties als takfir (het ongelovig verklaren van anderen) en jihad, waardoor zij makkelijk ten prooi vallen aan duistere figuren en extremistische groeperingen. Vele moslims zijn gefrustreerd vanwege het onrecht en de onderdrukking waar de moslims wereldwijd onder lijden (zoals in Palestina, Syrië, Irak, Afghanistan, Myanmar, de Centraal-Afrikaanse Republiek, enzovoorts), waardoor zij zich laten meeslepen door hun emoties en niet handelen uit kennis.

Daarom hebben wij deze website opgericht om alle mensen (moslims en niet-moslims) kennis te laten maken met de rechtvaardige en barmhartige boodschap van de Islam en de Profeet Mohammed ﷺ die gezonden werd als een genade voor de werelden. Dit alles in het licht van de authentieke bronnen (de Koran en de profetische overleveringen) volgens het begrip van de eerste generaties van de moslims en de grote Imams van de Islam. Deze grote geleerden zijn de enigen die bevoegd zijn om te spreken over zulke belangrijke kwesties die de moslimgemeenschap aangaan. In tijden van chaos en beproevingen moet elke moslim terugkeren naar de grote geleerden, vasthouden aan de gemeenschap, wegblijven van alle groeperingen en zich niet laten leiden door emoties. Zolang de moslim vasthoudt aan de grote geleerden is hij veilig. Doet hij dit niet, dan is hij vernietigd en treedt hij in de voetsporen van de Satan. De reden dat sommige moslimjongeren de extremistische kant opgaan, is dat zij zich afkeren van de grote en betrouwbare geleerden van de Islam en de kennis over hun geloof nemen van onbekenden die zich voordoen als geleerden.

De Islam is de religie van gematigdheid. Allah draagt de moslims in de Koran op om een gematigde gemeenschap te zijn die ver weg blijft van alle vormen van extremisme. De Profeet Mohammed ﷺ waarschuwde tegen extremisme in de religie. Hij leerde ons dat extremisme de weg van de Satan is die de mens naar de Hel zal leiden.

Tegenwoordig wonen er moslims in vrijwel alle niet-moslim landen. De moslims die in een niet-moslim land wonen, zijn verplicht om zich aan de regels van dit land te houden en zij mogen deze niet overtreden. Tenzij zij worden opgedragen iets te doen wat verboden is in de Islam, zoals het drinken van alcohol. In dit geval mogen zij deze specifieke regel niet gehoorzamen. De moslims dienen zich altijd te houden aan hun verdragen. De Profeet Mohammed ﷺ heeft afstand genomen van degene die zich niet houdt aan zijn verdragen.

De moslims zijn verplicht om hun niet-moslim medeburgers te beschermen tegen elk kwaad. De moslim die een niet-moslim onrecht aandoet – op welke manier dan ook – die zal op de Dag der Opstanding worden aangeklaagd door niemand minder dan de Profeet Mohammed ﷺ. De moslim die een niet-moslim schade berokkent, wordt vervloekt door Allah. De moslim die een niet-moslim doodt, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.

Vaak zien we dat terrorisme gelinkt wordt aan de Islam. Het plegen van terreuraanslagen is ten strengste verboden in de Islam. Dit soort misdaden worden niet goedgekeurd door iedere persoon met verstand, laat staan door de gelovige. De mensen die zulke daden plegen, brengen in de eerste plaats schade toe aan de Islam. Dit zijn verschrikkelijke handelingen die het beeld van de Islam zwart hebben gemaakt. De Islam en de moslims nemen afstand van dit soort praktijken.

IS (ISIS/Daesh) is een afgedwaalde groepering die zich heeft afgesplitst van de extremistische al-Qaeda. Iedereen die het niet met hen eens is, is in hun ogen een ongelovige wiens bloed vergoten mag worden. Er is geen enkele geleerde in de rijen van deze groep noch is er een geleerde die hen heeft geprezen. Zij hebben het beeld van de Islam zwart gemaakt door middel van hun criminele praktijken en dit toe te schrijven aan de Islam. De Islam heeft niks te maken met deze mensen en hun verdorven praktijken. Deze groep is ver verwijderd van de methodologie van de Profeet Mohammed ﷺ. Zij behoren tot de Khawaaridj, een groepering die door de Profeet ﷺ als volgt werd beschreven:
– Zij zijn de slechtste van alle schepsels.
– Zij zijn de meest gehate schepsels bij Allah.
– Zij zijn de honden van de Hel.
– Zij zijn erg onwetend.
– Zij roepen op tot de Koran terwijl zij hier niets mee te maken hebben.
– Zij denken dat de Koran een bewijs voor hen is, terwijl de Koran een bewijs tegen hen is.
– Zij beweren het goede te gebieden en het kwade te verbieden, maar zij zaaien alleen dood en verderf.
– Zij zijn jong van leeftijd en dwaas van verstand.
– Zij lijken rechtschapen van buiten, maar zij zijn verdorven van binnen.
– Hun geloof reikt niet verder dan hun strotten.
– Zij schieten uit het geloof.