'De mensen bevinden zich op het goede zolang zij de kennis nemen van hun grote geleerden.'

'Oemar Ibn al-Khattaab
WIE ZIJN DEGENEN DIE DE RAMPSPOEDEN HERKENNEN?

WIE ZIJN DEGENEN DIE DE RAMPSPOEDEN HERKENNEN?

'Wanneer de rampspoeden aanbreken, worden deze herkend door de geleerden. Wanneer de rampspoeden voorbij zijn, worden deze herkend door iedere onwetende.' Al-Hasan al-Basrie (overleden in het jaar 110 van de islamitische jaartelling) Bron: Hilyat al-Awliyaa van Imam...

DE TOESTAND VAN DE MEESTE MENSEN TIJDENS DE RAMPSPOEDEN!

DE TOESTAND VAN DE MEESTE MENSEN TIJDENS DE RAMPSPOEDEN!

Allah droeg Zijn dienaren op om ten tijde van belangrijke gebeurtenissen en grote beproevingen terug te keren naar de mensen van kennis en inzicht. Zij hebben namelijk meer kennis over deze zaken en de wijze waarop zij hiermee omgaan is veiliger. Allah (Verheven is...

GELEERDEN

GELEERDEN

Plaats jezelf achter de grote geleerden. Niet vóór hen! © Samengesteld door www.StichtingIslamIsMooi.nl

KLOOF TUSSEN DE JONGEREN EN DE GELEERDEN EN GEZAGHEBBERS

KLOOF TUSSEN DE JONGEREN EN DE GELEERDEN EN GEZAGHEBBERS

De moslimjongeren zijn verplicht om het goede te denken over hun geleerden en de kennis van hen te nemen. Zij moeten weten dat de vijanden ernaar streven om een kloof te creëren tussen de moslimjongeren en hun geleerden en gezaghebbers, zodat zij zullen verzwakken en...

IMAM AHMED IBN HANBAL OVER DE VOORTREFFELIJKHEID VAN DE GELEERDEN!

IMAM AHMED IBN HANBAL OVER DE VOORTREFFELIJKHEID VAN DE GELEERDEN!

Alle lof komt toe aan Allah. Degene die in elk tijdperk waarin er geen Boodschappers zijn, mensen van kennis heeft geplaatst. Zij roepen de dwalenden op tot de leiding. Zij hebben geduld met hun kwaad. Zij wekken de doden tot leven door middel van het Boek van Allah....

WANNEER ZULLEN DE MENSEN VERLOREN ZIJN?

WANNEER ZULLEN DE MENSEN VERLOREN ZIJN?

Hilaal ibn Khabbaab zei: 'Ik vroeg Sa'ied ibn Djoebayr en zei: 'O Aboe 'Abdillaah! Wat is het teken dat de mensen verloren zijn?' Hij antwoordde: 'Wanneer hun geleerden zijn gestorven.' Bron: Moesannaf Ibn Abie Shaybah: 38202 © Vertaald vanuit het Arabisch...

DE KHAWAARIDJ DENKEN DAT ZIJ HET BETER WETEN DAN DE GROTE GELEERDEN

DE KHAWAARIDJ DENKEN DAT ZIJ HET BETER WETEN DAN DE GROTE GELEERDEN

'De Khawaaridj in de tijd van 'Alie ibn Abie Taalib waren ijverige aanbidders. Maar zij geloofden dat zij meer kennis hadden dan 'Alie ibn Abie Taalib. Dit is een gevaarlijke ziekte.' Imam Ibn al-Djawzie (overleden in het jaar 597 van de islamitische jaartelling)...

DE BESTE DAAD IN DEZE TIJD!

DE BESTE DAAD IN DEZE TIJD!

Het opdoen van kennis is in onze tijd misschien wel de beste daad die men kan verrichten. De mensen hebben vandaag de dag een grote behoefte aan kennis van de religie, vanwege de toename van onwetendheid en van mensen die zich voordoen als geleerden. Wij hebben...

HOUD JE AAN DE GELEERDEN VAN DE HADIETH EN DE SOENNAH!

HOUD JE AAN DE GELEERDEN VAN DE HADIETH EN DE SOENNAH!

'De Engelen zijn de bewakers van de hemel. En de mensen van de Hadieth (Ahl al-Hadieth/Ahl as-Soennah) zijn de bewakers van de aarde.' Soefyaan ath-Thawrie (overleden in het jaar 161 na de emigratie) Bron: Siyar A'laam an-Noebalaa: 7/274 © Vertaald vanuit het Arabisch...

HOUD JE AAN DE GROTE GELEERDEN!

HOUD JE AAN DE GROTE GELEERDEN!

'De mensen zullen zich op het goede bevinden zolang zij de kennis nemen van hun grote geleerden. Maar wanneer zij de kennis nemen van de kleintjes, zullen zij vernietigd zijn.' De edele metgezel 'Abdoellaah Ibn Mas'oed Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah...

KEER TERUG NAAR DE MENSEN VAN KENNIS!

KEER TERUG NAAR DE MENSEN VAN KENNIS!

Wat erop wijst dat het terugkeren naar de mensen van kennis goed is voor de moslims in hun religieuze en wereldse zaken is datgene wat Moeslim heeft overgeleverd in zijn Sahieh (191) op gezag van Yazied al-Faqier, die zei: 'Ik voelde me aangetrokken tot één van de...

NEEM DE KENNIS VAN DE GROTE GELEERDEN!

NEEM DE KENNIS VAN DE GROTE GELEERDEN!

'Oemar Ibn al-Khattaab was gewoon te zeggen: 'Het meest waarachtige woord is het Woord van Allah. De beste leiding is de leiding van Mohammed (moge Allah hem prijzen en beschermen). De slechtste zaken zijn de (religieuze) innovaties en elke innovatie is een dwaling....

RAADPLEEG DE GELEERDEN!

RAADPLEEG DE GELEERDEN!

Weet dat je verplicht bent om de mensen van kennis te raadplegen. Pleeg overleg, vooral als het om belangrijke zaken gaat die betrekking hebben op de kwesties van de moslimgemeenschap. Iemand kan namelijk door fanatisme en emoties worden aangezet tot het verrichten...

STATUS VAN DE GELEERDEN

STATUS VAN DE GELEERDEN

'De geleerde is beter dan degene die vast, het nachtgebed verricht en strijdt op de weg van Allah. Wanneer een geleerde sterft, komt er een gat in de Islam dat enkel gesloten kan worden door een andere geleerde die hem opvolgt.' De edele metgezel 'Alie ibn Abie Taalib...

GELEERDE VAN AHL AS-SOENNAH

GELEERDE VAN AHL AS-SOENNAH

'Het behoort tot het geluk van de jongere en de niet-Arabier dat Allah hen leidt naar een geleerde van Ahl as-Soennah.' Ayyoeb as-Sikhtiyaanie (overleden in het jaar 131 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie:...

HET WEGNEMEN VAN DE KENNIS!

HET WEGNEMEN VAN DE KENNIS!

'Allah neemt de kennis niet weg door deze weg te grissen van de mensen. Maar Hij neemt de kennis weg door de geleerden weg te nemen. Wanneer Hij uiteindelijk geen geleerde meer overlaat, zullen de mensen onwetenden als hun leiders nemen. Zij zullen ondervraagd worden...

DE GELEERDEN VAN DE SOENNAH!

DE GELEERDEN VAN DE SOENNAH!

'Allah heeft enkele dienaren waarmee Hij het land doet herleven. Zij zijn de geleerden van de Soennah!' Foedayl Ibn 'Iyaad (Overleden in 187 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 51 © Vertaald vanuit het...

KEER TERUG NAAR DE GROTE GELEERDEN!

KEER TERUG NAAR DE GROTE GELEERDEN!

'Tot de tekenen van het Uur behoort dat men de kennis zal opdoen bij de kleintjes.' إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر Profeet Mohammed (moge Allah hem prijzen en beschermen) Bron: Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah: 695 © Vertaald vanuit het Arabisch...

DE GROTE GELEERDEN

DE GROTE GELEERDEN

Imam al-Albaanie was gewoon te zeggen: 'In de grote kwesties dient men enkel terug te keren naar de grote geleerden.' Ook zei hij: 'De 'boeghaath' is in ons land een adelaar geworden..' Voor sommige mensen zal de betekenis van dit gezegde misschien onduidelijk zijn....

DE WERKELIJKHEID!

DE WERKELIJKHEID!

Naar mijn mening is de beste daad na de verplichtingen het opdoen van religieuze kennis, omdat wij hier vandaag de dag een grote nood aan hebben. De islamitische gemeenschap heeft een grote behoefte aan geleerden die stevig gegrondvest zijn in de kennis. Als de zaken...

NEEM DE KENNIS VAN DE GROTEN!

NEEM DE KENNIS VAN DE GROTEN!

'De mensen zullen het goede bezitten zolang de kennis tot hen komt van de Metgezellen van Mohammed (moge Allah hem prijzen en beschermen) en van de groten. Maar wanneer de kennis tot hen komt van de kleintjes en hun begeerten zich opsplitsen, zullen zij vernietigd...

DE BESTE DAAD!

DE BESTE DAAD!

'Het opdoen van kennis is de beste daad die je kan verrichten in deze tijd!' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien (Uitleg van de Tuinen der Oprechten) © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl