Djaahimah kwam naar de Profeet ﷺ en zei: ‘O Boodschapper van Allah! Ik wilde deelnemen aan de strijd en ik ben gekomen om jou hierover te raadplegen.’
    De Profeet ﷺ vroeg: ‘Is jouw moeder nog in leven?’
    Djaahimah antwoordde: ‘Ja.’
    Daarop zei de Profeet ﷺ: ‘Blijf bij haar en bedien haar. Zeker, het Paradijs bevindt zich namelijk onder haar voeten.’

    Bron: Soenan an-Nasaa-ie met de verificatie van Imam al-Albaanie: 3104

    © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl