Een voorbeeld van de rechtvaardigheid van de Islam

  Een mooi voorbeeld van de bescherming van de moslims voor hun niet-moslimmedeburgers is het standpunt van de bekende geleerde Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) toen de Tataren Syrië veroverden.

  Ibn Taymiyyah vertrok naar hun leider Qoetloeshaah en eiste van hem dat hij de gevangenen vrijliet.
  De Tataarse leider ging ermee akkoord om de moslimgevangenen vrij te laten, maar Ibn Taymiyyah zei:

  ‘Wij zijn niet tevreden, totdat jij alle joodse en christelijke gevangenen vrijlaat, want zij bevinden zich onder onze bescherming.
  Wij zullen geen enkele gevangene achterlaten, of hij nu behoort tot de Mensen van het Verdrag of tot de mensen van onze eigen religie.’

  Toen de Tataarse leider de vastberadenheid en onbuigzaamheid van Ibn Taymiyyah zag, liet hij hen allen vrij.

  Bron: Ghayr al-Moeslimien fie al-Moedjtama’ al-Islaamiyy, blz. 10

  © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl