‘De ware strijder (mujahid) is degene die strijd (jihad) voert tegen zijn eigen ziel.’

Profeet Mohammed ﷺ
HET PLEGEN VAN BOMAANSLAGEN BRENGT SCHADE TOE AAN DE ISLAM!

HET PLEGEN VAN BOMAANSLAGEN BRENGT SCHADE TOE AAN DE ISLAM!

Zonder twijfel is het plegen van bomaanslagen een zaak die niet wordt goedgekeurd door iedere persoon met verstand, laat staan door de gelovige! Zulke daden zijn namelijk in strijd met het Boek en de Soennah. Zulke daden geven de Islam een slecht beeld, zowel van...

HET PLEGEN VAN TERREURAANSLAGEN!

HET PLEGEN VAN TERREURAANSLAGEN!

De Islam neemt afstand van het plegen van terreuraanslagen en hetzelfde geldt voor iedere moslim die in Allah en de Laatste Dag gelooft. Zulke daden zijn slechts het werk van mensen met een afwijkend gedachtegoed en een dwalend geloof. De zonde en de schuld van deze...

WAAROM VREZEN DE EUROPEANEN VOOR DE ISLAM?

WAAROM VREZEN DE EUROPEANEN VOOR DE ISLAM?

Mahatma Gandhi zegt in zijn inimitabele stijl: 'Iemand heeft gezegd dat Europeanen in Zuid-Afrika de opkomst van de Islam vrezen. De Islam die Spanje civiliseerde. De Islam die de lichtfakkel naar Marokko nam en het Evangelie van Broederschap aan de wereld preekte. De...

DE MEEST TOLERANTE VEROVERAARS OOIT!

DE MEEST TOLERANTE VEROVERAARS OOIT!

De Franse psycholoog en socioloog Gustave Le Bon zei: 'De Arabieren hadden makkelijk verblind kunnen raken door hun eerste veroveringen en de onrechtmatigheden kunnen verrichten die veroveraars gewoonlijk verrichten. Zij hadden hun verslagen tegenstanders kunnen...

MEEST ABSURDE FABEL OOIT!

MEEST ABSURDE FABEL OOIT!

De Britse arabist De Lacy O'Leary zegt: 'De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van fanatieke moslims die over de wereld gaan en de Islam aan het punt van het zwaard opdringen aan overwonnen rassen, één van de meest absurde fabels is die historici ooit...

☆ TOLERANTE STRIJD! ☆

☆ TOLERANTE STRIJD! ☆

De Schotse historicus William Robertson zei: 'De moslims waren als enigen in staat om hun ijver voor hun religie te verenigen met tolerantie voor de volgelingen van andere religies. Zelfs wanneer zij zich stortten in de strijd voor de vrijheid voor het verspreiden van...

WEES TEN TIJDE VAN RAMPSPOED ALS EEN SLOME KAMEEL!

WEES TEN TIJDE VAN RAMPSPOED ALS EEN SLOME KAMEEL!

Er werd gesproken over de tijden van chaos en rampspoed in de aanwezigheid van Ibn Mas'oed, waarop hij zei: 'Ga je huis binnen. Als je huis wordt binnengedrongen, wees dan als een slome kameel die slechts met tegenzin opstaat en met tegenzin loopt.' Bron: Moesannaf...

💗 HET PARADIJS BEVINDT ZICH ONDER HAAR VOETEN! 💗

💗 HET PARADIJS BEVINDT ZICH ONDER HAAR VOETEN! 💗

Djaahimah kwam naar de Profeet ﷺ en zei: 'O Boodschapper van Allah! Ik wilde deelnemen aan de strijd en ik ben gekomen om jou hierover te raadplegen.' De Profeet ﷺ vroeg: 'Is jouw moeder nog in leven?' Djaahimah antwoordde: 'Ja.' Daarop zei de Profeet ﷺ: 'Blijf bij...

GESLAAGD IS DEGENE DIE ZIJN HAND TERUGHOUDT!

GESLAAGD IS DEGENE DIE ZIJN HAND TERUGHOUDT!

'Wee de Arabieren voor een kwaad dat is genaderd! Geslaagd is degene die zijn hand terughoudt (van het vergieten van bloed).' ويل للعرب من شر قد اقترب قد أفلح من كف يده Aboe Hoerayrah Bron; Moesannaf Ibn Abie Shaybah: 38248 © Vertaald vanuit het Arabisch...

WAT TE DOEN TEN TIJDE VAN RAMPSPOED?

WAT TE DOEN TEN TIJDE VAN RAMPSPOED?

'Als iemand van jullie de tijd van chaos en rampspoed meemaakt, dient hij noch te werpen met een speer, noch te slaan met een zwaard, noch te gooien met een steen. Wees echter geduldig, want het goede einde is zeker voor de godvrezenden.' De edele Metgezel 'Alie ibn...

BEGIN BIJ JOUW ZIEL!

BEGIN BIJ JOUW ZIEL!

Één van de Metgezellen werd gevraagd over de strijd, waarop hij antwoordde: 'Begin bij jouw ziel en voer strijd tegen haar. Begin bij jouw ziel en voer jihad tegen haar.' Bron: Lataa-if al-Ma'aarif van Imam Ibn Radjab: blz. 227 © Vertaald vanuit het Arabisch...

DE WARE MUJAHID!

DE WARE MUJAHID!

'De ware strijder (mujahid) is degene die strijd (jihad) voert tegen zijn eigen ziel..' المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ Profeet Mohammed ﷺ Bron: Soenan at-Tirmidhie met de verificatie van Imam al-Albaanie: 1621 © Vertaald vanuit het Arabisch...

BLIJF WEG VAN DE RAMPSPOEDEN!

BLIJF WEG VAN DE RAMPSPOEDEN!

'Zeker, vóór het aanbreken van het Uur zullen er rampspoeden plaatsvinden als stukken van een donkere nacht. Een persoon zal tijdens deze rampspoeden een gelovige zijn in de ochtend en een ongelovige zijn in de avond. En hij zal een gelovige zijn in de avond en een...

VOORZICHTIGHEID TEN TIJDE VAN CHAOS

VOORZICHTIGHEID TEN TIJDE VAN CHAOS

'Er zullen verderfelijke en twijfelachtige zaken plaatsvinden. Wees dus bedachtzaam en voorzichtig. Het is namelijk beter dat je een volgeling bent in het goede dan dat je een leider bent in het kwade.' De edele metgezel 'Abdoellaah ibn Mas’oed Bron: Moesannaf Ibn...

STRIJDEN TEN TIJDE VAN FITNAH

STRIJDEN TEN TIJDE VAN FITNAH

'Ik heb gehoord dat de Woede van Allah rust op degene die zijn zwaard trekt ten tijde van chaos en rampspoeden (fitnah), totdat hij zijn zwaard neerlegt.' Yazied al-Faqier (student van de Metgezellen) Bron: Moesannaf Ibn Abie Shaybah: 38157 © Vertaald vanuit het...

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN!

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN!

'Zeker, vóór het aanbreken van het Uur zullen er dagen zijn waarin de kennis zal worden opgeheven, onwetendheid zal neerdalen en er veel zal worden gemoord.' إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ...

VERNIETIG JE WAPENS EN RED JEZELF!

VERNIETIG JE WAPENS EN RED JEZELF!

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'Er zullen vele rampspoeden plaatsvinden. Zeker! Daarna zal er een rampspoed plaatsvinden. Degene die daarin zit, is beter dan degene die daarin staat. Degene die daarin staat, is beter dan degene die er naartoe rent. Zeker! Wanneer...

PAS OP DAT JIJ TOT DEZE MENSEN BEHOORT!

PAS OP DAT JIJ TOT DEZE MENSEN BEHOORT!

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is! Deze wereld zal niet vergaan, totdat er een tijd zal aanbreken waarin degene die doodt niet weet waarom hij doodt en degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood wordt.' De mensen zeiden:...

WANNEER MOSLIMS TEGEN ELKAAR STRIJDEN

WANNEER MOSLIMS TEGEN ELKAAR STRIJDEN

Een man zei tegen Hoedhayfah: 'Wat moet ik doen wanneer de bidders (moslims) tegen elkaar strijden?' Hoedhayfah antwoordde: 'Ga je huis binnen.' De man vroeg: 'Wat moet ik doen als mijn huis wordt binnengedrongen?' Daarop zei Hoedhayfah: 'Zeg dan: 'Ik zal jou niet...

HET VERGIETEN VAN EEN HANDVOL BLOED!

HET VERGIETEN VAN EEN HANDVOL BLOED!

'Wie in staat is om ervoor te zorgen dat er geen handvol bloed die hij vergoot tussen hem en het Paradijs instaat, laat hij dit dan doen.' Djoendoeb ibn ‘Abdillaah Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 7152 © Vertaald vanuit het Arabisch...

ALLAH VERANDERT DE TOESTAND VAN EEN VOLK NIET

ALLAH VERANDERT DE TOESTAND VAN EEN VOLK NIET

De omgekeerde prioriteiten In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Corrupte geloofsbelijdenissen, liegen, bedriegen, onrecht, innovaties, lage begeerten, gehechtheid aan dit leven, onwetendheid, mysticisme, gravenaanbidding, onverdraagzame blinde aanhang,...

DE PROFEET NEEMT AFSTAND VAN HEM!!

DE PROFEET NEEMT AFSTAND VAN HEM!!

'Degene die ten strijde trekt tegen mijn gemeenschap, waarbij hij zowel haar deugdzamen als haar zondaars slaat, zich niet bekommert om haar gelovigen en het verdrag van een bezitter van een verdrag niet nakomt: die behoort niet tot mij en ik behoor niet tot hem.’...

WANNEER TWEE MOSLIMS ELKAAR TREFFEN MET HUN ZWAARDEN

WANNEER TWEE MOSLIMS ELKAAR TREFFEN MET HUN ZWAARDEN

Aboe Bakrah zei: ‘De Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei: ‘Wanneer twee moslims elkaar treffen met hun zwaarden, dan gaan de doder en degene die gedood wordt naar de Hel.’ Ik vroeg: ‘O Boodschapper van Allah! Wij begrijpen dat de doder naar de Hel gaat,...

CONFRONTATIE MET DE REGERINGSLEIDERS

CONFRONTATIE MET DE REGERINGSLEIDERS

Degenen die het pad nemen van confrontatie met de regeringsleiders en denken dat de verandering via deze manier komt, volgen het pad van misleiding en een pad waarvan de consequenties hebben bewezen dat het onjuist is volgens alle perspectieven. Dit is hetzelfde pad...

ZELFMOORD

ZELFMOORD

'Dood jezelf niet. Zeker, Allah is voor jullie Meest Genadevol. Wie dat wel doet uit vijandigheid en onrecht, die zullen Wij in de Hel werpen. Dat is voor Allah gemakkelijk.' وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ...

WIE MET OPZET EEN GELOVIGE DOODT..

WIE MET OPZET EEN GELOVIGE DOODT..

'Wie met opzet een gelovige doodt, zijn vergelding is de Hel om daar eeuwig te verblijven. En Allah is woedend op hem. En vervloekt hem. En heeft voor hem een verschrikkelijke bestraffing bereid.' وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا...

GEEN PARADIJS VOOR DEGENE DIE EEN NIET-MOSLIM DOODT!

GEEN PARADIJS VOOR DEGENE DIE EEN NIET-MOSLIM DOODT!

'Degene die een niet-moslim die een verdrag heeft met de moslims doodt, zal de geur van het Paradijs niet ruiken. Zeker, de geur ervan is te ruiken op een afstand van veertig jaren.' مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإنَّ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ...