'De Khawaaridj zijn de slechtste van alle schepsels!'

Profeet Mohammed ﷺ
BEHOORT IS (ISIS) TOT DE KHAWAARIDJ

BEHOORT IS (ISIS) TOT DE KHAWAARIDJ

  Door de grote geleerde Shaykh 'Abdoel-Moehsin al-'Abbaad Vraag: Sommige mensen zeggen dat de Islamitische Staat (IS) Khawaaridj zijn.. Klopt dit? Antwoord: Zonder twijfel.. Hun eigenschappen en daden zijn die van de Khawaaridj. De staat die ISIS wordt genoemd....

ONWETENDHEID VAN DE KHAWAARIDJ

ONWETENDHEID VAN DE KHAWAARIDJ

De voorgangers van de Khawaaridj waren bedoeïenen. Zij memoriseerden de Koran voordat zij kennis opdeden over de zaken die van de Profeet ﷺ zijn overgeleverd. Er bevond zich geen één geleerde onder hen. Daarom zie je dat zij elkaar ongelovig verklaren bij het minste...

HET CREËREN VAN CHAOS BEHOORT NIET TOT HET GEBIEDEN VAN HET GOEDE!

HET CREËREN VAN CHAOS BEHOORT NIET TOT HET GEBIEDEN VAN HET GOEDE!

Aboe Moetie' zei: 'Ik zei tegen Aboe Haniefah: 'Wat zeg je over een persoon die het goede gebiedt en het kwade verbiedt en hierin gevolgd wordt door een groep mensen, waarna hij in opstand komt tegen de gemeenschap. Keur je dit goed?' Aboe Haniefah antwoordde: 'Nee.'...

HIJ BEHOORT NIET TOT ONS!

HIJ BEHOORT NIET TOT ONS!

'Degene die de wapens tegen ons opneemt, behoort niet tot ons.' مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنّا Profeet Mohammed ﷺ Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 7072, Sahieh Moeslim: 100 © Vertaald vanuit het Arabisch...

INNOVATIES LEIDEN TOT HET VERGIETEN VAN BLOED!

INNOVATIES LEIDEN TOT HET VERGIETEN VAN BLOED!

'Er is geen groep die een innovatie innoveert zonder dat zij daarna het vergieten van bloed zullen toestaan.' Aboe Qilaabah al-Djarmie (overleden in het jaar 104 van de islamitische jaartelling) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam...

DE KHAWAARIDJ DENKEN DAT ZIJ HET BETER WETEN DAN DE GROTE GELEERDEN

DE KHAWAARIDJ DENKEN DAT ZIJ HET BETER WETEN DAN DE GROTE GELEERDEN

'De Khawaaridj in de tijd van 'Alie ibn Abie Taalib waren ijverige aanbidders. Maar zij geloofden dat zij meer kennis hadden dan 'Alie ibn Abie Taalib. Dit is een gevaarlijke ziekte.' Imam Ibn al-Djawzie (overleden in het jaar 597 van de islamitische jaartelling)...

De Hel

De Hel

Sommigen van de Khawaaridj zeggen: 'Als iemand twee cent van een weeskind neemt, gaat hij ongetwijfeld naar de Hel. Maar als hij hem doodt, zijn armen afhakt of zijn buik doorboort, gaat hij niet naar de Hel.' Bron: Talbies Iblies van Imam Ibn al-Djawzie: blz. 575 ©...

DE SLECHTSTE GROEPERING OP AARDE!

DE SLECHTSTE GROEPERING OP AARDE!

'De Khawaaridj zijn een kwaadaardige groep. Ik ken op aarde geen groep die slechter is dan zij!' Imam Ahmed ibn Hanbal (overleden in het jaar 241 van de islamitische jaartelling) Bron: As-Soennah van Imam Aboe Bakr al-Khallaal: 110 © Vertaald vanuit het Arabisch...

KRANKZINNIGHEID VAN DE KHAWAARIDJ!!!

KRANKZINNIGHEID VAN DE KHAWAARIDJ!!!

Twee mensen van de Khawaaridj liepen om de Ka'bah. Eén van hen zei tegen de ander: 'Niemand van deze mensen zal het Paradijs binnengaan, behalve jij en ik.' De ander zei: 'Een Paradijs zo uitgestrekt als de hemel en de aarde dat alleen voor jou en mij is gebouwd?'...

IRAK EN SYRIË

IRAK EN SYRIË

'Als de Khawaaridj macht zouden hebben, dan zouden zij de hele aarde verderven. Zowel Irak als Syrië. Zij zouden geen jongetje, meisje, man of vrouw sparen. De mensen zijn volgens hen namelijk zo slecht dat de enige oplossing is dat zij massaal worden gedood.' Imam...

IN 1400 JAAR TIJD ZIJN ZE NIKS VERANDERD!!

IN 1400 JAAR TIJD ZIJN ZE NIKS VERANDERD!!

Een groep van de Khawaaridj vertrok naar an-Nahrawaan (Irak) en kwam een man tegen die zijn vrouw begeleidde op een ezel. Zij staken de rivier over richting de man en riepen naar hem, bedreigden hem en joegen hem angst aan. Zij vroegen hem: 'Wie ben jij?' De man...

IMAM IBN KATHIER VERBAAST ZICH OVER DE KHAWAARIDJ?

IMAM IBN KATHIER VERBAAST ZICH OVER DE KHAWAARIDJ?

'Dit type mensen behoort tot de raarste soort van de kinderen van Adam. Verheerlijkt is Degene die Zijn schepsels heeft laten variëren zoals Hij wenst en dit zo heeft voorbeschikt.' Imam Ibn Kathier (overleden in het jaar 774 van de islamitische jaartelling) Bron:...

DE GROOTSTE VERLIEZERS!

DE GROOTSTE VERLIEZERS!

Hoe voortreffelijk is datgene wat één van de Voorgangers zei over de Khawaaridj: 'Zij zijn degenen die bedoeld worden in de Woorden van Allah (Verheven is Hij): قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

HOE BESCHERM JE JEZELF TEGEN HET PAD VAN DE KHAWAARIDJ?

HOE BESCHERM JE JEZELF TEGEN HET PAD VAN DE KHAWAARIDJ?

Deze waarschuwing voor het pad van de Khawaaridj die ik vermeld heb, is voldoende voor degene die door Allah beschermd is tegen het pad van de Khawaaridj en niet hun opvattingen aanhangt. Hij is geduldig met het onrecht van de gezaghebbers. Hij komt niet tegen hen in...

LAAT JE NIET MISLEIDEN DOOR HUN VERSCHIJNING!

LAAT JE NIET MISLEIDEN DOOR HUN VERSCHIJNING!

'Wanneer je een persoon van de Khawaaridj ziet die in opstand komt tegen de gezaghebber - ongeacht of deze gezaghebber rechtvaardig of onrechtvaardig is. Een groep mensen achter zich heeft verzameld. Zijn zwaard heeft getrokken. En het bloed van de moslims vergiet....

DE KHAWAARIDJ VERWERPEN HET KWAAD DOOR MIDDEL VAN EEN GROTER KWAAD!

DE KHAWAARIDJ VERWERPEN HET KWAAD DOOR MIDDEL VAN EEN GROTER KWAAD!

De mensen zeiden tegen al-Hasan al-Basrie: 'O Aboe Sa'ied! Een persoon van de Khawaaridj is in opstand gekomen in al-Khoeraybah (een plaats vlakbij Basra in Irak).' Al-Hasan antwoordde: 'Arme stakker! Hij zag een kwaad dat hij wilde verwerpen, waarna hij verviel in...

VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE KHAWAARIDJ!

VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE KHAWAARIDJ!

'Tot de meerduidige verzen die de Khawaaridj volgen, behoren de Woorden van Allah: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' [Koran (Soerat al-Maa-idah) 5:44] Daarnaast lezen zij: 'Maar degenen die ongelovig zijn, maken anderen...

HONDEN VAN DE HEL!

HONDEN VAN DE HEL!

'De Khawaaridj zijn de honden van de Hel!' الخوارج كلاب النار Profeet Mohammed ﷺ Bron: Sahieh Soenan Ibn Maadjah: 173 © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

DE KHAWAARIDJ ZIJN DE SLECHTSTE SCHEPSELS!!

DE KHAWAARIDJ ZIJN DE SLECHTSTE SCHEPSELS!!

'Zij zijn de slechtste van alle schepsels!' هم شر الخلق والخليقة 'Zij behoren tot de meest gehate schepsels bij Allah!' من أبغض خلق الله إليه Profeet Mohammed (moge Allah hem prijzen en beschermen) over de Khawaaridj Bron: Sahieh Moeslim: 1066-1067 © Vertaald vanuit...

IRAK!!

IRAK!!

Yoesayr ibn 'Amr zei: 'Ik vroeg Sahl ibn Hoenayf: 'Heb jij de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) iets horen zeggen over de Khawaaridj?' Daarop wees Sahl met zijn hand naar Irak en zei: 'Ik hoorde hem zeggen: 'Er zal vanuit daar een groep verschijnen die de...

‘ALIE & DE METGEZELLEN VERSUS DE KHAWAARIDJ

‘ALIE & DE METGEZELLEN VERSUS DE KHAWAARIDJ

Daarna kwamen de Khawaaridj in opstand tegen de Leider der Gelovigen 'Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn). Zij waren niet tevreden met zijn heerschappij en zeiden: 'Het oordeel is enkel aan Allah!' Daarop zei 'Alie: 'Een woord van waarheid waarmee...

VERDERFELIJKE OPVATTINGEN VAN DE KHAWAARIDJ

VERDERFELIJKE OPVATTINGEN VAN DE KHAWAARIDJ

'De Khawaaridj geven hun verderfelijke opvattingen door van generatie op generatie. Zij komen in opstand tegen de regeringsleiders en de gezaghebbers. Zij beschouwen het doden van de moslims als toegestaan.' Imam Aboe Bakr al-Aadjoerrie (overleden in het jaar 360 van...

ALS DE KHAWAARIDJ AAN DE MACHT KOMEN!

ALS DE KHAWAARIDJ AAN DE MACHT KOMEN!

'Bij Allah! Nooit hebben de Khawaaridj (zij die de moslims ongelovig verklaren) een groep gehad zonder dat Allah deze verdeelde tot de slechtste toestand. Nooit heeft iemand van hen zijn opvattingen getoond zonder dat Allah hem vernietigde. Nooit heeft de...

DE LIST VAN DE SATAN VOOR DE KHAWAARIDJ

DE LIST VAN DE SATAN VOOR DE KHAWAARIDJ

Tot het slechte begrip van de religie behoort datgene wat ten deel viel aan de Khawaaridj (rebellen), degenen die in opstand kwamen tegen ‘Alie – moge Allah tevreden met hem zijn – en hem bestreden. Zij begrepen de religieuze teksten namelijk op een verkeerde manier,...

BEGIN VAN DE DWALING

BEGIN VAN DE DWALING

'Amr Ibn Yahya vertelde op gezag van zijn vader van diens vader: ‘Wij hadden de gewoonte om vóór het ochtendgebed bij de deur van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) te zitten. Wanneer hij dan naar buiten kwam, liepen wij met hem naar de moskee....

WEES ALLAH DANKBAAR VOOR DE GUNST VAN DE SOENNAH!

WEES ALLAH DANKBAAR VOOR DE GUNST VAN DE SOENNAH!

'Allah heeft mij begunstigd met twee gunsten waarvan ik niet weet welke de grootste is. Dat Hij mij geleid heeft naar de Islam. En dat Hij mij niet heeft laten behoren tot de Khawaaridj (rebellen)!' Aboe al-'Aaliyah (overleden in het jaar 93 na de emigratie) Bron:...

DE KHAWAARIDJ ZIJN DE WERKELIJKE MOERDJI-AH!

DE KHAWAARIDJ ZIJN DE WERKELIJKE MOERDJI-AH!

'De Khawaaridj noemen de Mensen van de Soennah en de Gemeenschap: Moerdji-ah. De Khawaaridj liegen in hun uitspraak. Zij zijn echter de Moerdji-ah. Zij beweren dat zij de enigen zijn die zich op het geloof en de waarheid bevinden en dat degene die strijdig met hen is...