De Boodschapper van Allah ﷺ zei:
  ‘Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is!
  Deze wereld zal niet vergaan, totdat er een tijd zal aanbreken waarin degene die doodt niet weet waarom hij doodt en degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood wordt.’

  De mensen zeiden: ‘Hoe komt dat?’

  De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde:
  ‘Chaos en verderf.
  Zowel degene die doodt als degene die gedood wordt, zullen naar de Hel gaan.’

  Bron: Sahieh Moeslim: 2908

  © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl