'Deze wereld zal niet vergaan, totdat er een tijd zal aanbreken waarin degene die doodt niet weet waarom hij doodt en degene die wordt gedood niet weet waarom hij wordt gedood.'

Profeet Mohammed ﷺ
WEES TEN TIJDE VAN RAMPSPOED ALS EEN SLOME KAMEEL!

WEES TEN TIJDE VAN RAMPSPOED ALS EEN SLOME KAMEEL!

Er werd gesproken over de tijden van chaos en rampspoed in de aanwezigheid van Ibn Mas'oed, waarop hij zei: 'Ga je huis binnen. Als je huis wordt binnengedrongen, wees dan als een slome kameel die slechts met tegenzin opstaat en met tegenzin loopt.' Bron: Moesannaf...

WAT TE DOEN TEN TIJDE VAN RAMPSPOED?

WAT TE DOEN TEN TIJDE VAN RAMPSPOED?

'Als iemand van jullie de tijd van chaos en rampspoed meemaakt, dient hij noch te werpen met een speer, noch te slaan met een zwaard, noch te gooien met een steen. Wees echter geduldig, want het goede einde is zeker voor de godvrezenden.' De edele Metgezel 'Alie ibn...

BLIJF WEG VAN DE RAMPSPOEDEN!

BLIJF WEG VAN DE RAMPSPOEDEN!

'Zeker, vóór het aanbreken van het Uur zullen er rampspoeden plaatsvinden als stukken van een donkere nacht. Een persoon zal tijdens deze rampspoeden een gelovige zijn in de ochtend en een ongelovige zijn in de avond. En hij zal een gelovige zijn in de avond en een...

VOORZICHTIGHEID TEN TIJDE VAN CHAOS

VOORZICHTIGHEID TEN TIJDE VAN CHAOS

'Er zullen verderfelijke en twijfelachtige zaken plaatsvinden. Wees dus bedachtzaam en voorzichtig. Het is namelijk beter dat je een volgeling bent in het goede dan dat je een leider bent in het kwade.' De edele metgezel 'Abdoellaah ibn Mas’oed Bron: Moesannaf Ibn...

STRIJDEN TEN TIJDE VAN FITNAH

STRIJDEN TEN TIJDE VAN FITNAH

'Ik heb gehoord dat de Woede van Allah rust op degene die zijn zwaard trekt ten tijde van chaos en rampspoeden (fitnah), totdat hij zijn zwaard neerlegt.' Yazied al-Faqier (student van de Metgezellen) Bron: Moesannaf Ibn Abie Shaybah: 38157 © Vertaald vanuit het...

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN!

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN!

'Zeker, vóór het aanbreken van het Uur zullen er dagen zijn waarin de kennis zal worden opgeheven, onwetendheid zal neerdalen en er veel zal worden gemoord.' إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ...

VERNIETIG JE WAPENS EN RED JEZELF!

VERNIETIG JE WAPENS EN RED JEZELF!

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'Er zullen vele rampspoeden plaatsvinden. Zeker! Daarna zal er een rampspoed plaatsvinden. Degene die daarin zit, is beter dan degene die daarin staat. Degene die daarin staat, is beter dan degene die er naartoe rent. Zeker! Wanneer...

PAS OP DAT JIJ TOT DEZE MENSEN BEHOORT!

PAS OP DAT JIJ TOT DEZE MENSEN BEHOORT!

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is! Deze wereld zal niet vergaan, totdat er een tijd zal aanbreken waarin degene die doodt niet weet waarom hij doodt en degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood wordt.' De mensen zeiden:...

VERNIETIG JE WAPENS EN RED JEZELF!

VERNIETIG JE WAPENS EN RED JEZELF!

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'Er zullen vele rampspoeden plaatsvinden. Zeker! Daarna zal er een rampspoed plaatsvinden. Degene die daarin zit, is beter dan degene die daarin staat. Degene die daarin staat, is beter dan degene die er naartoe rent. Zeker! Wanneer...

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN!

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN!

'Zeker, vóór het aanbreken van het Uur zullen er dagen zijn waarin de kennis zal worden opgeheven, onwetendheid zal neerdalen en er veel zal worden gemoord.' إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ...