De grote geleerde al-Qaadie Aboe Yoesoef schreef de volgende woorden aan de kalief om hem aan te sporen tot rechtvaardigheid voor zijn niet-moslim onderdanen:

    ‘De Boodschapper van Allah ﷺ heeft het berokkenen van schade aan een ander verboden.
    Hij zei: ‘Vervloekt is degene die een moslim of niet-moslim schade berokkent, vervloekt is hij!’

    ‘Oemar ibn al-Khattaab schreef bovendien een brief aan Aboe ‘Oebaydah ibn al-Djarraah waarin hij hem opdroeg om de moslims te weerhouden van het doen van onrecht aan iemand van de Mensen van het Verdrag (niet-moslims).’

    Bron: Kitaab al-Kharaadj van Al-Qaadie Aboe Yoesoef (student van Aboe Haniefah), blz. 107

    © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl