‘Wie datgene wat Allah geopenbaard heeft ontkent, die is ongelovig geworden. Wie dit echter erkent, maar hier niet naar oordeelt, die is een onrechtpleger en een zondaar.’

Ibn 'Abbaas
IMAM IBN ABIE HAATIM OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM IBN ABIE HAATIM OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' [Koran (Soerat al-Maa-idah) 5:44] 'Degene die iets van de straffen van Allah ontkent, die is ongelovig.' من...

MEN WORDT PAS ONGELOVIG WANNEER MEN DE WETTEN VAN ALLAH ONTKENT EN VERLOOCHENT!

MEN WORDT PAS ONGELOVIG WANNEER MEN DE WETTEN VAN ALLAH ONTKENT EN VERLOOCHENT!

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' [Koran (Soerat al-Maa-idah) 5:44] Degene die beweert dat één van de wetten van Allah waarmee de Profeten zijn...

VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE KHAWAARIDJ!

VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE KHAWAARIDJ!

'Tot de meerduidige verzen die de Khawaaridj volgen, behoren de Woorden van Allah: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' [Koran (Soerat al-Maa-idah) 5:44] Daarnaast lezen zij: 'Maar degenen die ongelovig zijn, maken anderen...

ONGELOOF DAT EEN PERSOON NIET UIT DE RELIGIE PLAATST

ONGELOOF DAT EEN PERSOON NIET UIT DE RELIGIE PLAATST

Ismaa'iel ibn Sa'd zei: 'Ik zei tegen Ahmed ibn Hanbal: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' Welk ongeloof is dit?' Hij antwoordde: 'Ongeloof dat een persoon niet uit de religie plaatst.' Bron: Soe-aalaat Ibn Haani-: 2/192...

DEGENE DIE HET OORDEEL VAN ALLAH ONTKENT

DEGENE DIE HET OORDEEL VAN ALLAH ONTKENT

'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' (Koran 5:44) Ibn 'Abbaas zei dat dit gaat over degene die het oordeel van Allah ontkent. Bron: Ahkaam al-Qoer-aan van Imam al-Djassaas: 4/94 © Vertaald vanuit het Arabisch...

GEEN ONGELOOF VAN AFGODERIJ!

GEEN ONGELOOF VAN AFGODERIJ!

'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' (Koran 5:44) 'Alie ibn Hoesayn zei: 'Het is geen ongeloof van afgoderij, noch onrecht van afgoderij, noch zondigheid van afgoderij.' Bron: Ahkaam al-Qoer-aan van Imam Aboe Bakr...

BEWIJSVOERING VAN DE KHAWAARIDJ!

BEWIJSVOERING VAN DE KHAWAARIDJ!

De Khawaaridj (rebellen) verklaren degenen die niet oordelen met wat Allah heeft geopenbaard zonder het oordeel van Allah te ontkennen, ongelovig aan de hand van dit vers: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' (Koran 5:44)...

WIE NIET OORDEELT MET WAT ALLAH HEEFT GEOPENBAARD..

WIE NIET OORDEELT MET WAT ALLAH HEEFT GEOPENBAARD..

Allah (Verheven is Hij) zei: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' 'Al-Baraa- ibn 'Aazib en al-Hasan zeiden dat dit vers geopenbaard is over de veelgodenaanbidders. Ibn 'Abbaas zei dat het vers betrekking heeft op de...

WANNEER LEIDT HET OORDELEN MET ANDERE WETTEN TOT ONGELOOF?

WANNEER LEIDT HET OORDELEN MET ANDERE WETTEN TOT ONGELOOF?

'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' (Koran 5:44) Ibn Mas'oed, al-Hasan al-Basrie en Ibraahiem an-Nakha'ie zeiden dat dit algemeen is. Dat wil zeggen dat het gaat over degene die niet oordeelt met wat Allah heeft...

IMAM AT-TABARIE OVER DE VERZEN VAN HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM AT-TABARIE OVER DE VERZEN VAN HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

De meest correcte van deze opinies bij mij is de opinie dat deze verzen geopenbaard zijn over de ongelovigen van de Mensen van het Boek. De verzen ervoor en de verzen erna zijn namelijk over hen geopenbaard en zij worden hiermee bedoeld. De context van deze verzen...

IMAM AL-MARWAZIE OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN DAN DIE VAN ALLAH

IMAM AL-MARWAZIE OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN DAN DIE VAN ALLAH

Het niet geloven in de berichten van Allah is ongeloof in Allah. Maar het laten van de verplichtingen terwijl men gelooft dat Allah deze verplicht heeft gesteld, is een ongeloof dat niet gelijk is aan het ongeloof in Allah. Het is ongeloof in de zin dat men de...

WANNEER WORDT IEMAND ONGELOVIG DOOR HET REGEREN MET ANDERE WETTEN?

WANNEER WORDT IEMAND ONGELOVIG DOOR HET REGEREN MET ANDERE WETTEN?

Ibn Zayd zei over de Woorden 'wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen': 'Wie oordeelt met zijn boek dat hij met zijn eigen hand heeft geschreven, het Boek van Allah laat en beweert dat zijn boek afkomstig is van Allah, die is...

IMAM AHMED IBN HANBAL OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM AHMED IBN HANBAL OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah vermeldde in Madjmoe' al-Fataawaa (7/254) en Imam Ibn al-Qayyim in Hoekm Taarik as-Salaah (blz. 59-60) dat Imam Ahmed ibn Hanbal gevraagd werd over het ongeloof dat vermeld werd in het vers over het oordelen. Hij antwoordde: 'Ongeloof...

WAT LIJKT VANDAAG TOCH VEEL OP GISTEREN

WAT LIJKT VANDAAG TOCH VEEL OP GISTEREN

'Imraan ibn Hoedayr zei: 'Enkele mensen van de Ibaadiyyah (groep van de Khawaaridj) gingen bij Aboe Midjlaz zitten. Zij zeiden tegen hem: 'Allah zegt: wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen, diegenen zijn de onrechtplegers,...

IMAM IBN KATHIER OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM IBN KATHIER OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

Ibn 'Abbaas zei: 'Wie datgene wat Allah geopenbaard heeft ontkent, die is ongelovig geworden. Wie dit echter erkent, maar hier niet naar oordeelt, die is een onrechtpleger en een zondaar.' Overgeleverd door Ibn Djarier. Daarna koos hij (Ibn Djarier at-Tabarie) de...

IMAM IBN AL-‘ARABIE OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM IBN AL-‘ARABIE OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' (Koran 5:44) Taawoes en anderen zeiden: 'Het is geen ongeloof dat een persoon uit de religie plaatst, maar het is ongeloof lager dan ongeloof.' Dit verschilt per situatie. Als iemand...

HET IS GEEN ONGELOOF IN ALLAH

HET IS GEEN ONGELOOF IN ALLAH

Ibn 'Abbaas zei over de Woorden van Allah 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen': 'Hij bezit ongeloof, maar het is geen ongeloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn Boodschappers.' Taawoes zei: 'Een man vroeg Ibn...

DE OVERLEVERING VAN IBN ‘ABBAAS

DE OVERLEVERING VAN IBN ‘ABBAAS

Ibn 'Abbaas zei over de Woorden van Allah: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen.' [Soerat al-Maa-idah 5:44]: 'Wie datgene wat Allah heeft geopenbaard ontkent, die is ongelovig. Maar wie dit erkent maar hier niet naar...

IMAM SOELAYMAAN IBN SAHMAAN OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM SOELAYMAAN IBN SAHMAAN OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

'Het pad en de handwijze van de mensen van kennis is dat zij onderscheid maken tussen degene die het oordelen met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard als toegestaan beschouwt (istihlaal) en degene die dit niet als toegestaan beschouwt. Wanneer iemand het...

MISVATTING VAN AL-YAASIQ

MISVATTING VAN AL-YAASIQ

Eén van de argumenten die de extremisten aanvoeren om de hedendaagse regeringsleiders van de moslims ongelovig te verklaren, is dat zij hen vergelijken met de Tataren die met hun wetgeving al-Yaasiq regeerden. Zij halen de woorden aan van al-Haafidh Ibn Kathier waarin...

GEEN ONGELOOF DAT EEN PERSOON UIT DE RELIGIE PLAATST

GEEN ONGELOOF DAT EEN PERSOON UIT DE RELIGIE PLAATST

Taawoes zei over de Woorden 'wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen': 'Het is geen ongeloof dat een persoon uit de religie plaatst.' Bron: Tafsier at-Tabarie vers 5:44 © Vertaald vanuit het Arabisch...

IMAM ‘ABDOEL-LATIEF AAL ASH-SHAYKH OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

IMAM ‘ABDOEL-LATIEF AAL ASH-SHAYKH OVER HET REGEREN MET ANDERE WETTEN

'Het laten oordelen van mensen is verboden als dit gebaseerd is op een valse wetgeving die in strijd is met het Boek en de Soennah, zoals de wetten van de Grieken, de Fransen en de Tataren, welke gebaseerd zijn op hun opinies en hun begeerten. Hetzelfde geldt voor de...

IMAM AHMED OVER HET REGEREN

IMAM AHMED OVER HET REGEREN

Aboe Daawoed vroeg Ahmed ibn Hanbal over het vers: 'Wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, diegenen zijn de ongelovigen', waarop Ahmed antwoordde met de uitspraak van Taawoes (het is geen ongeloof dat uit de religie doet treden) en de uitspraak van 'Ataa-...