'Gematigdheid in de Soennah is beter dan ijver in de innovatie.'

Ibn Mas'oed
☡ ‘WIJ VOLGEN ALLEEN DE KORAN!’ ☡

☡ ‘WIJ VOLGEN ALLEEN DE KORAN!’ ☡

Door de grote geleerde Imam Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien De Profeet Mohammed ﷺ zei: لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ...

DE GROOTSTE ZONDE NA AFGODERIJ!

DE GROOTSTE ZONDE NA AFGODERIJ!

'Dat een dienaar Allah ontmoet met elke zonde behalve afgoderij is beter dan dat hij Hem ontmoet met iets van de innovaties!' Imam ash-Shaafi’ie (overleden in het jaar 204 van de islamitische jaartelling) Bron: Siyar A'laam an-Noebalaa- van Imam adh-Dhahabie: 10/16 ©...

GEEN SEKTARISME IN DE ISLAM!

GEEN SEKTARISME IN DE ISLAM!

De Islam spoort aan tot eenheid en Allah heeft dit verplicht gemaakt in Zijn Boek. Hij heeft opsplitsing en sektarisme verboden door middel van Zijn Woorden: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'Houd allen vast aan het touw van Allah en wees niet...

DE LISTEN VAN DE SATAN!

DE LISTEN VAN DE SATAN!

Nadat wij het verbod op het plegen van terreuraanslagen hebben verduidelijkt, waarschuwen wij de moslims voor het vervallen in zulke vernietigende zonden en waarschuwen wij hen tegen de listen van de Satan. Hij blijft de mens namelijk misleiden, totdat hij hem in de...

GEEN GEHEIMEN IN ONZE RELIGIE!

GEEN GEHEIMEN IN ONZE RELIGIE!

'Wanneer je een groep mensen ziet die geheime religieuze bijeenkomsten houdt, weet dan dat zij een dwaling aan het vestigen zijn.' 'Oemar ibn 'Abdil-'Aziez (overleden in het jaar 101 van de islamitische jaartelling) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah...

INNOVATIES ZIJN ERGER DAN ZONDEN

INNOVATIES ZIJN ERGER DAN ZONDEN

'De innovatie is Iblies (de opperduivel) geliefder dan de zonde. Van de zonde toont men namelijk berouw, maar van de innovatie toont men geen berouw.' البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها Soefyaan ath-Thawrie (overleden in het jaar...

EEN ZONDE WAAR ZIJ GEEN VERGEVING VOOR VRAGEN

EEN ZONDE WAAR ZIJ GEEN VERGEVING VOOR VRAGEN

'Iblies (de opperduivel) kwam zijn soldaten tegen en vroeg hun: 'Op welke manier misleiden jullie de kinderen van Adam?' Zij antwoordden: 'Op alle manieren.' Iblies vroeg: 'Zijn jullie in staat om hen weg te houden van het vragen om vergeving aan Allah?' Zij...

ALLE GROEPERINGEN BEWEREN DE KORAN EN DE SOENNAH TE VOLGEN

ALLE GROEPERINGEN BEWEREN DE KORAN EN DE SOENNAH TE VOLGEN

In het verleden hebben de moslims zich opgesplitst in vele groeperingen. Jullie horen over de Moe'tazilah. Jullie horen over de Moerdji-ah. Jullie horen over de Khawaaridj. Jullie horen over de Zaydiyyah. Laat staan de Shie'ah en Raafidah, enz. Er bevindt zich geen...

WELKE GROEP MOETEN WE VOLGEN?

WELKE GROEP MOETEN WE VOLGEN?

We leven in een tijd waarin de opvattingen, de ideologieën en de methodieken met elkaar in conflict zijn en waarin de groeperingen en de sekten zijn toegenomen. Zozeer dat de moslimjongeren in de war zijn en niet weten welke groep zij moeten volgen. Hier is het...

WAT IS KENNIS?

WAT IS KENNIS?

'Kennis is: Allah heeft gezegd. Zijn Boodschapper heeft gezegd. De Metgezellen hebben gezegd.' Imam Ibn Qayyim al-Djawziyyah Bron: Haadhihi Da'watoenaa (Dit is onze Oproep) © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

OORZAAK VAN DE ONENIGHEID

OORZAAK VAN DE ONENIGHEID

De oorzaak van de vele onenigheid die geërfd is van de bekende groeperingen van het verleden en de onenigheid die vandaag de dag is opgekomen, is dat men niet terugkeert naar het begrip van de Vrome Voorgangers. Imam al-Albaanie Bron: Haadhihi Da'watoenaa (Dit is onze...

EEN ADVIES AAN ALLE MOSLIMS!

EEN ADVIES AAN ALLE MOSLIMS!

Dit is een advies aan alle moslims om hun standpunt richting het geloof opnieuw na te gaan en om te weten waartegen de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) waarschuwde: ‘Deze gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen die alle de Hel...

IEDERE INNOVATIE IS EEN DWALING!

IEDERE INNOVATIE IS EEN DWALING!

'Iedere innovatie is een dwaling, ook al zien de mensen deze als een goede zaak.' 'Abdoellaah Ibn 'Oemar Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 126 © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

DE KORTSTE WEG NAAR HET PARADIJS!

DE KORTSTE WEG NAAR HET PARADIJS!

'Er is geen kortere weg naar het Paradijs dan de weg van degene die vasthoudt aan de overleveringen (van de Voorgangers).' Shaaddh Ibn Yahya Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 112 © Vertaald vanuit het Arabisch...

WEES EEN VOLGER EN GEEN INNOVATOR!

WEES EEN VOLGER EN GEEN INNOVATOR!

'Zeker, wij volgen op en wij innoveren niet. Zolang wij vasthouden aan de overleveringen, zullen wij nooit dwalen.' 'Abdoellaah Ibn Mas'oed Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 106 © Vertaald vanuit het Arabisch...

VASTHOUDEN AAN DE OVERLEVERINGEN

VASTHOUDEN AAN DE OVERLEVERINGEN

'De Voorgangers beschouwden zichzelf op het rechte pad, zolang zij vasthielden aan de overleveringen.' Mohammed Ibn Sierien (overleden in het jaar 110 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 110 © Vertaald...

DE ALLERGROOTSTE BLIJDSCHAP

DE ALLERGROOTSTE BLIJDSCHAP

'Ik ben sinds ik moslim ben nergens zo blij mee geweest als met het feit dat geen enkele van deze innovaties mijn hart is binnengegaan!' 'Abdoellaah Ibn 'Oemar Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 227 © Vertaald vanuit het...

ELK JAAR EEN NIEUWE INNOVATIE!

ELK JAAR EEN NIEUWE INNOVATIE!

'Ieder jaar zullen de mensen een nieuwe innovatie uitvinden en een Soennah vernietigen, totdat de innovaties de overhand zullen hebben en de Soennah zal verdwijnen.' De edele metgezel 'Abdoellaah Ibn 'Abbaas Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van...

OORZAAK VAN DE INNOVATIES

OORZAAK VAN DE INNOVATIES

'Amr Ibn Qays zei: 'Ik vroeg al-Hakam Ibn 'Oetaybah: 'Wat is datgene wat de mensen naar deze innovaties heeft geleid?' Hij antwoordde: 'Het redetwisten.' Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 218 © Vertaald vanuit het...

VOLG ENKEL DE WEG VAN DE PROFEET!

VOLG ENKEL DE WEG VAN DE PROFEET!

Moe'aawiyah zei tegen Ibn 'Abbaas: 'Bevind jij je op de weg van 'Alie?' Ibn 'Abbaas antwoordde: 'Nee. En ook niet op de weg van 'Oethmaan. Ik bevind me op de weg van de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen)!' Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah...

GROOTSTE GUNST

GROOTSTE GUNST

'Ik weet niet welke van de twee gunsten het grootst is: Dat Allah mij geleid heeft van de afgoderij naar de Islam of dat Hij mij in de Islam beschermd heeft tegen innovaties!' Aboe al-'Aaliyah (overleden in het jaar 93 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl...

LUISTER NIET NAAR DE MENSEN VAN INNOVATIES

LUISTER NIET NAAR DE MENSEN VAN INNOVATIES

Er werd tegen Ibn 'Oemar gezegd: 'Nadjdah (de Khaaridjie/rebel) zegt zus en zo.' Maar Ibn 'Oemar luisterde niet uit vrees dat er een misvatting in zijn hart terecht zou komen. Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 199 ©...

WANNEER EEN VOLK EEN INNOVATIE INVOERT

WANNEER EEN VOLK EEN INNOVATIE INVOERT

'Wanneer een volk een innovatie in hun religie invoert, zal Allah het gelijke hieraan van de Soennah van hen wegnemen en dit niet naar hen laten terugkeren tot aan de Dag der Opstanding.' Hassaan Ibn 'Atiyyah (overleden in het jaar 130 na de emigratie) Bron: Sharh...

TWIJFELS EN DISCUSSIES!?

TWIJFELS EN DISCUSSIES!?

'Allah droeg de gelovigen op zich vast te houden aan de gemeenschap en Hij verbood hen de onenigheid en de verdeeldheid. Hij vertelde hun de oorzaak van de vernietiging van degenen die voor hen waren: twijfel en discussies.' De edele metgezel 'Abdoellaah Ibn 'Abbaas...

DISCUSSIËREN OVER DE RELIGIE

DISCUSSIËREN OVER DE RELIGIE

Een man kwam naar al-Hasan al-Basrie en zei: 'O Aboe Sa'ied! Ik wil met jou discussiëren (over de religie).' Al-Hasan antwoordde: 'Ga van mij weg! Ik ken mijn religie. De enige die met jou in discussie gaat, is iemand die twijfelt over zijn religie!' Bron: Sharh...

DE MENSEN VAN DE OVERLEVERING

DE MENSEN VAN DE OVERLEVERING

'Er zullen mensen komen die met jullie zullen discussiëren door middel van de meerduidige teksten van de Koran. Pak hen aan door middel van de overleveringen. De mensen van de overleveringen hebben namelijk meer kennis over het Boek van Allah.' De edele metgezel...

OORZAKEN VAN DE INNOVATIES

OORZAKEN VAN DE INNOVATIES

De oorzaken van het verschijnen van de innovaties kunnen worden opgesomd in de volgende zaken: - Onwetendheid over de regelgevingen van de religie. - Het volgen van de begeerte. - Fanatisme ten opzichte van de meningen van personen. - Het imiteren van de ongelovigen....

WEES GEEN BLINDELINGSE VOLGER!

WEES GEEN BLINDELINGSE VOLGER!

'Laat niemand van jullie een ander blindelings volgen in zijn religie. Als deze persoon gelooft, gelooft hij ook en als deze persoon ongelovig wordt, wordt hij ook ongelovig. Als jullie dan per se anderen willen volgen, volg dan degenen die gestorven zijn. Degenen die...

HOU JIJ VAN ALLAH?

HOU JIJ VAN ALLAH?

Het teken van de liefde voor Allah is het volgen van Zijn Boodschapper (moge Allah hem prijzen en beschermen). Hoe minder jij de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) volgt, des te minder jij van Allah houdt. 'Zeg (o Mohammed): als jullie van Allah houden,...

WANNEER DE GELEERDEN VERDWIJNEN

WANNEER DE GELEERDEN VERDWIJNEN

'Abdoellaah Ibn Mas'oed zei: 'Wat zal jullie toestand zijn wanneer jullie getroffen zullen worden door een onheil waarin de kinderen zullen opgroeien en de ouderen zullen verjaren? Wanneer men iets hiervan nalaat, zal er gezegd worden: men heeft de Soennah verlaten!'...

PRACHTIG ADVIES VAN ‘ABDOELLAAH IBN MAS’OED!

PRACHTIG ADVIES VAN ‘ABDOELLAAH IBN MAS’OED!

'Houd jullie aan de kennis voordat deze wordt weggenomen. Het wegnemen van de kennis gebeurt door het verdwijnen van de bezitters ervan (de geleerden). Houd jullie aan de kennis. Niemand van jullie weet namelijk wanneer de mensen behoefte zullen hebben aan hem of aan...

VLUCHT VOOR DE INNOVATIES!!

VLUCHT VOOR DE INNOVATIES!!

'Abdoellaah Ibn Mas'oed zei: 'Pas op voor de innovaties die de mensen verzinnen. De religie verdwijnt namelijk niet in één keer uit het hart. Maar de Satan blijft innovaties in de religie verzinnen, totdat het geloof uit het hart verdwijnt. Spoedig zullen de mensen de...

AHL AL-HADIETH

AHL AL-HADIETH

'Degene die op neutrale wijze onderzoek doet en zonder fanatisme in de zeeën van de rechtsleer en de fundamenten duikt, zal met zekerheid weten dat in de meeste vraagstukken waar de geleerden onenigheid over hebben - zowel in de fundamenten als in de vertakkingen - de...

HOUD JE AAN DE WEG VAN DE PROFEET EN DE VOORGANGERS

HOUD JE AAN DE WEG VAN DE PROFEET EN DE VOORGANGERS

'De Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) en de gezaghebbers na hem hebben zaken voorgeschreven. Het aannemen van deze zaken is een bevestiging van het Boek van Allah, een voltooiing van de gehoorzaamheid aan Allah en een kracht in de religie...

HOUD JE AAN DE GEMEENSCHAP!!

HOUD JE AAN DE GEMEENSCHAP!!

'Degene die de gemeenschap een handbreedte verlaat, heeft zeker het snoer van de Islam van zijn nek verwijderd.' ..من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه De edele metgezel 'Alie Ibn Abie Taalib Bron: Moesannaf Ibn Abie Shaybah: 15/23 © Vertaald vanuit het...

PAS OP VOOR HET SPREKEN IN DE NAAM VAN DE ISLAM!

PAS OP VOOR HET SPREKEN IN DE NAAM VAN DE ISLAM!

'Pas op voor het vele overleveren van mij. Laat degene die iets over mij zegt, enkel de waarheid zeggen. Laat degene die iets over mij zegt wat ik niet heb gezegd, zijn zitplaats innemen in de Hel!' " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَدِيثِ عَنِّي ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلا...

WERKWIJZE VAN DE SATAN!

WERKWIJZE VAN DE SATAN!

'Wanneer de Satan niet tegen de mens op kan, zegt hij: 'Hoe kan ik hem misleiden?' Daarna zegt hij: 'Ik kan hem misleiden door middel van de innovaties!' Ibraahiem an-Nakha'ie (overleden in het jaar 96 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah...

VOLGELINGEN VAN DE DADDJAAL!!

VOLGELINGEN VAN DE DADDJAAL!!

'Als de Daddjaal (Antichrist) verschijnt, dan denk ik dat hij gevolgd zal worden door de mensen van innovaties!' Mohammed ibn Sierien (overleden in het jaar 110 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 235 ©...

BELANG VAN DE SOENNAH

BELANG VAN DE SOENNAH

'De woorden zijn niet correct, tenzij deze gepaard gaan met daden. De woorden en daden zijn niet correct, tenzij deze gepaard gaan met een zuivere intentie. De woorden, daden en zuivere intentie zijn niet correct, tenzij deze overeenkomen met de Soennah.' Al-Hasan...

O AHL AS-SOENNAH!

O AHL AS-SOENNAH!

'O Ahl as-Soennah! Wees zachtaardig voor elkaar, moge Allah jullie genadig zijn! Jullie zijn namelijk het kleinst in aantal onder de mensen.' Al-Hasan al-Basrie (overleden in het jaar 110 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van...

HOE WEINIG ZIJN DE MENSEN VAN DE SOENNAH!

HOE WEINIG ZIJN DE MENSEN VAN DE SOENNAH!

'Wanneer je hoort over een persoon die de Soennah volgt in het oosten of het westen, stuur hem dan de vredegroet en verricht een smeekbede voor hem. Hoe weinig zijn de mensen van de Soennah en de Gemeenschap!' Soefyaan ath-Thawrie (overleden in het jaar 161 na de...

IS HIJ GESTORVEN OP DE SOENNAH?

IS HIJ GESTORVEN OP DE SOENNAH?

Moe'tamir ibn Soelaymaan zei: 'Ik ging naar mijn vader terwijl ik verdrietig was, waarop hij zei: 'Wat is er?' Ik antwoordde: 'Een vriend van mij is gestorven.' Hij vroeg: 'Is hij gestorven op de Soennah?' Ik antwoordde: 'Ja.' Daarop zei hij: 'Heb dan geen vrees voor...

PAS WANNEER JE ZIET DAT HIJ OP DE SOENNAH IS GESTORVEN

PAS WANNEER JE ZIET DAT HIJ OP DE SOENNAH IS GESTORVEN

'Prijs geen enkele persoon, behalve na zijn dood. Totdat je ziet of hij op de Soennah is gestorven of op een innovatie.' Al-Moe'aafa Ibn 'Imraan (overleden in het jaar 185 na de emigratie/801 na Chr.) Bron; Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam...

VREEMDHEID VAN DE SOENNAH

VREEMDHEID VAN DE SOENNAH

'De Soennah is in de Islam vreemder dan de Islam tussen de andere religies.' Aboe Bakr Ibn 'Ayyaash (Overleden in 173 na de emigratie) Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 54 © Vertaald vanuit het Arabisch...

VOLG JIJ DE SOENNAH EN DE GEMEENSCHAP?

VOLG JIJ DE SOENNAH EN DE GEMEENSCHAP?

Sahl Ibn 'Abdillaah at-Toestarie werd gevraagd: 'Wanneer kan iemand weten dat hij de Soennah en de Gemeenschap volgt?' Hij antwoordde: 'Als hij tien eigenschappen in zichzelf ziet: Dat hij zich niet afsplitst van de gemeenschap. Dat hij de Metgezellen van de Profeet...

PAS OP VOOR EXTREMISME!

PAS OP VOOR EXTREMISME!

'Pas op voor het overdrijven in de religie! Degenen die vóór jullie waren, werden namelijk enkel vernietigd vanwege het overdrijven in de religie!' إيّاكُم والغُلُوَّ في الدِّينِ فإنَّما أهلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُم الغُلُوُّ في الدّين Profeet Mohammed (moge Allah hem...

VOLG DE WEG VAN DE SALAF!

VOLG DE WEG VAN DE SALAF!

'Houd geduldig vast aan de Soennah. Stop waar de Voorgangers zijn gestopt. Zeg datgene wat zij gezegd hebben. Onthoud je van datgene waarvan zij zich onthouden hebben. Volg de weg van jouw Vrome Voorgangers. Want voldoende voor jou is datgene wat voldoende was voor...

AL HET GOEDE

AL HET GOEDE

Al het goede zit in de opvolging van de eerste generaties.. Al het kwade zit in de innovaties van de latere generaties.. كل خير في اتباع من سلف.. كل شر في ابتداع من خلف.. Imam al-Albaanie Bron: Silsilat al-Hoeda wan-Noer © Vertaald vanuit het Arabisch...

DISCUSSIËREN OVER DE RELIGIE!

DISCUSSIËREN OVER DE RELIGIE!

'Degene die zijn religie blootstelt aan discussies zal steeds van opinie veranderen!' 'Oemar Ibn 'Abdil-'Aziez (overleden in het jaar 101 na de emigratie) Bron: As-Samt van Imam Ibn Abie ad-Doenya: 161 © Vertaald vanuit het Arabisch...

3 FUNDAMENTEN

3 FUNDAMENTEN

Onze oproep is gebaseerd op drie fundamenten: 1. De Koran 2. De Soennah 3. De opvolging van de Vrome Voorgangers (Salaf) Degene die beweert de Koran en de Soennah te volgen, maar de Vrome Voorgangers niet volgt, die verkeert in dwaling en misleiding. Imam al-Albaanie...

GEMATIGDHEID IN DE SOENNAH

GEMATIGDHEID IN DE SOENNAH

'Gematigdheid in de Soennah is beter dan ijver in de innovatie.' De edele metgezel 'Abdoellaah Ibn Mas'oed Bron: Sharh Oesoel I'tiqaad Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah van Imam al-Laalakaa-ie: 14 © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

WANNEER IS JOUW AANBIDDING CORRECT?

WANNEER IS JOUW AANBIDDING CORRECT?

'Jouw aanbidding is incorrect, totdat jij deze verricht met een zuivere intentie voor Allah en op de wijze van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen).' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien (Uitleg van de...

HOUD JE AAN DE WEG VAN DE PROFEET EN ZIJN METGEZELLEN!

HOUD JE AAN DE WEG VAN DE PROFEET EN ZIJN METGEZELLEN!

'Leer de Islam. Wanneer jullie deze geleerd hebben, keer jullie hier dan niet van af. Houd vast aan het rechte pad, want dat is de Islam. Wijk niet rechts en links af van de Islam. Houd jullie aan de Soennah van jullie Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) en...

VOLG NIEMAND BLINDELINGS!

VOLG NIEMAND BLINDELINGS!

'Volg niemand van de imams blindelings in jouw religie. Datgene wat is overgeleverd van de Profeet ﷺ en zijn Metgezellen, neem dat aan. Wat de generaties na hen betreft, daarin is men vrij om te kiezen.' Imam Ahmed ibn Hanbal (overleden in het jaar 241 na de...

WAT IS DE SOENNAH?

WAT IS DE SOENNAH?

'De Soennah van de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) is de weg die hij bewandelde met betrekking tot de geloofsovertuiging, de aanbidding, de daden, het karakter en andere zaken.' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien...

WAT TE DOEN BIJ ONENIGHEID?

WAT TE DOEN BIJ ONENIGHEID?

'Als jullie ergens onenigheid over hebben, voer dit dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper, als jullie geloven in Allah en de Laatste Dag.' [Koran (Soerat an-Nisaa-) 4:59] Als jullie ergens van mening over verschillen, dan vormen niemands woorden een bewijs tegen...

WEES STANDVASTIG OP DE SOENNAH!

WEES STANDVASTIG OP DE SOENNAH!

'Wees standvastig op de weg en de Soennah. Er is geen dienaar op aarde die zich op de weg en de Soennah bevindt en de Barmhartige gedenkt, waarna zijn ogen overlopen van de tranen uit vrees voor Allah, behalve dat Allah hem nooit zal bestraffen. Er is geen dienaar op...