’Vernietigd zijn de extremisten!’

Profeet Mohammed ﷺ
TOLERANTIE VAN DE MOSLIMS!

TOLERANTIE VAN DE MOSLIMS!

De Engelse oriëntalist Sir Thomas Arnold zei: 'De islamitische principes van tolerantie verboden deze handelingen die altijd gepaard gingen met enige onderdrukking. De moslims waren het tegenovergestelde van de anderen. Het lijkt erop dat zij hun uiterste best deden...

ZORG VAN DE ISLAM VOOR DE NIET-MOSLIM BEJAARDEN

ZORG VAN DE ISLAM VOOR DE NIET-MOSLIM BEJAARDEN

Toen 'Oemar ibn al-Khattaab eens langs een huis liep, zag hij bij de deur ervan een bedelaar staan die aan het bedelen was. Het was een oude en blinde man. 'Oemar vroeg hem: 'Tot welke mensen van het Boek behoor jij?' De man antwoordde: 'Ik ben een jood.' 'Oemar...

RECHTVAARDIGHEID JEGENS NIET-MOSLIMS

RECHTVAARDIGHEID JEGENS NIET-MOSLIMS

De grote geleerde al-Qaadie Aboe Yoesoef schreef de volgende woorden aan de kalief om hem aan te sporen tot rechtvaardigheid voor zijn niet-moslim onderdanen: 'De Boodschapper van Allah ﷺ heeft het berokkenen van schade aan een ander verboden. Hij zei: 'Vervloekt is...

TOLERANTIE VAN MOHAMMED ﷺ

TOLERANTIE VAN MOHAMMED ﷺ

De Franse psycholoog en socioloog Gustave Le Bon zegt: 'De tolerantie van Mohammed voor de joden en christenen was werkelijk groots. De stichters van de andere religies die vóór hem verschenen - het jodendom en het christendom in het bijzonder - schreven niet zulke...

♡ EEN KORANVERS DAT ALLE MENSEN ZOUDEN MOETEN KENNEN! ♡

♡ EEN KORANVERS DAT ALLE MENSEN ZOUDEN MOETEN KENNEN! ♡

De Amerikaanse wetenschapper Edwin Calgary zegt: 'Er is een nobel vers in de Koran dat gevuld is met waarheid en wijsheid en dat bekend is bij alle moslims. Alle andere mensen zouden het ook moeten kennen. Het is het vers dat zegt dat er geen dwang is in de religie.'...

ZORG VAN DE MOSLIMS VOOR DE CHRISTENEN

ZORG VAN DE MOSLIMS VOOR DE CHRISTENEN

De Amerikaanse historicus Lothrop Stoddard zegt: 'De kalief Omar respecteerde de christelijke heilige plaatsen met grote zorgzaamheid. Zijn opvolgers vervolgden de lokale christenen niet, noch deden zij de talloze pelgrims kwaad die jaarlijks vanuit elk deel van de...

TOLERANTIE VAN DE ISLAM VOOR DE CHRISTENEN

TOLERANTIE VAN DE ISLAM VOOR DE CHRISTENEN

De Engelse oriëntalist Sir Thomas Arnold zei: 'Wij hebben geen enkel bericht gehoord van pogingen om niet-moslim minderheden te dwingen de Islam te accepteren of van enige georganiseerde vervolgingen met als doel de christelijke religie uit te roeien. Als één van de...

ONRECHT TEGEN EEN NIET-MOSLIM

ONRECHT TEGEN EEN NIET-MOSLIM

'Aamir ibn 'Abd Qays (de geleerde van de generatie na de Metgezellen) zag eens dat een niet-moslim onrecht werd gedaan. Daarop wierp hij zijn bovenkleed op de grond en zei: 'Ik kan niet toezien dat het verdrag van Allah (om de niet-moslims te beschermen) geschonden...

DE KORAN OVER NIET-MOSLIMS

DE KORAN OVER NIET-MOSLIMS

De Koran draagt de moslims op om niet-moslims te behandelen met zachtaardigheid en weldadigheid, zolang zij de moslims niet vijandig gezind zijn. Allah zegt: لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ...

IBN TAYMIYYAH EN DE KRIJGSGEVANGENEN

IBN TAYMIYYAH EN DE KRIJGSGEVANGENEN

Een voorbeeld van de rechtvaardigheid van de Islam Een mooi voorbeeld van de bescherming van de moslims voor hun niet-moslimmedeburgers is het standpunt van de bekende geleerde Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) toen de Tataren Syrië...

☆ ☆ ☆ BESCHERMING VAN DE NIET-MOSLIMS ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ BESCHERMING VAN DE NIET-MOSLIMS ☆ ☆ ☆

'De moslimleider is verplicht om de Mensen van het Verdrag (de niet-moslims) te beschermen en te verdedigen tegen iedereen die hen kwaad wil doen. Het is zijn plicht om degenen onder hen die door de vijand gevangen zijn genomen, vrij te kopen. Hij dient iedereen die...

MOSLIMGELEERDEN KOMEN OP VOOR DE NIET-MOSLIMS

MOSLIMGELEERDEN KOMEN OP VOOR DE NIET-MOSLIMS

De gouverneur van Libanon - Saalih ibn 'Alie - verdreef een heel dorp van niet-moslims omdat een groep van hen weigerde de grondbelasting te betalen. Deze gouverneur was één van de nabije verwanten van de kalief. Daarop schreef Imam al-Awzaa'ie hem een lange...

WAAROM VREZEN DE EUROPEANEN VOOR DE ISLAM?

WAAROM VREZEN DE EUROPEANEN VOOR DE ISLAM?

Mahatma Gandhi zegt in zijn inimitabele stijl: 'Iemand heeft gezegd dat Europeanen in Zuid-Afrika de opkomst van de Islam vrezen. De Islam die Spanje civiliseerde. De Islam die de lichtfakkel naar Marokko nam en het Evangelie van Broederschap aan de wereld preekte. De...

HET VERDRAG VAN KALIEF ABOE BAKR MET DE CHRISTENEN VAN NAJRAN

HET VERDRAG VAN KALIEF ABOE BAKR MET DE CHRISTENEN VAN NAJRAN

'In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Dit is het geschrift van de dienaar van Allah, Aboe Bakr, kalief van de Profeet Mohammed, Boodschapper van Allah ﷺ, aan de mensen van Najran. Hij verschaft hun de veiligheid van Allah en de bescherming van de...

EFFECT VAN DE ISLAMITISCHE LERINGEN

EFFECT VAN DE ISLAMITISCHE LERINGEN

De Britse historicus H. G. Wells zei: 'De islamitische leringen hebben geweldige tradities achtergelaten voor rechtvaardige en vriendelijke omgangsvormen en gedragingen. Zij inspireren mensen tot nobelheid en tolerantie. Dit zijn humane leringen van de hoogste orde en...

DE MEEST TOLERANTE VEROVERAARS OOIT!

DE MEEST TOLERANTE VEROVERAARS OOIT!

De Franse psycholoog en socioloog Gustave Le Bon zei: 'De Arabieren hadden makkelijk verblind kunnen raken door hun eerste veroveringen en de onrechtmatigheden kunnen verrichten die veroveraars gewoonlijk verrichten. Zij hadden hun verslagen tegenstanders kunnen...

MEEST ABSURDE FABEL OOIT!

MEEST ABSURDE FABEL OOIT!

De Britse arabist De Lacy O'Leary zegt: 'De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van fanatieke moslims die over de wereld gaan en de Islam aan het punt van het zwaard opdringen aan overwonnen rassen, één van de meest absurde fabels is die historici ooit...

☆ TOLERANTIE VOOR DE RELIGIEUZE MINDERHEDEN ☆

☆ TOLERANTIE VOOR DE RELIGIEUZE MINDERHEDEN ☆

De Britse arabist Rom Landau zegt: 'In tegenstelling tot het christelijke rijk - dat het christendom probeerde op te leggen aan zijn onderdanen - erkenden de Arabieren de religieuze minderheden en accepteerden zij hun aanwezigheid. Christenen, joden en zoroastrianen...

☆ TOLERANTE STRIJD! ☆

☆ TOLERANTE STRIJD! ☆

De Schotse historicus William Robertson zei: 'De moslims waren als enigen in staat om hun ijver voor hun religie te verenigen met tolerantie voor de volgelingen van andere religies. Zelfs wanneer zij zich stortten in de strijd voor de vrijheid voor het verspreiden van...