De Boodschapper van Allah ﷺ zei:
  ‘Er zullen vele rampspoeden plaatsvinden.
  Zeker!
  Daarna zal er een rampspoed plaatsvinden.
  Degene die daarin zit, is beter dan degene die daarin staat.
  Degene die daarin staat, is beter dan degene die er naartoe rent.
  Zeker!
  Wanneer deze rampspoed dan plaatsvindt en iemand van jullie kamelen bezit, laat hij zich dan bezighouden met zijn kamelen.
  Als iemand van jullie schapen bezit, laat hij zich dan bezighouden met zijn schapen.
  Als iemand van jullie een stuk grond bezit, laat hij zich dan bezighouden met zijn grond.’

  Daarop zei een man: ‘O Boodschapper van Allah! Wat als iemand geen kamelen, schapen of grond bezit?’

  De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde:
  ‘Dan dient hij zijn zwaard te nemen en dit stuk te slaan met een steen.
  Daarna dient hij zichzelf zien te redden als hij daartoe in staat is.
  O Allah! Heb ik het verkondigd?
  O Allah! Heb ik het verkondigd?
  O Allah! Heb ik het verkondigd?’

  Daarop zei een man: ‘O Boodschapper van Allah! Wat als ik gedwongen word en mee word genomen naar één van de twee rijen of partijen, waarna iemand mij slaat met zijn zwaard of waarna ik gedood word door een pijl?’

  De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde:
  ‘Dan zal hij zijn zonde en jouw zonde op zich nemen en zal hij behoren tot de mensen van de Hel.’

  Bron: Sahieh Moeslim: 2887

  © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl