Mekka een islamitisch land zal blijven tot aan het einde der tijden?

    Bron: Sahieh al-Boekhaarie: 2118, Sahieh Moeslim: 2884